Mehmet SITMAPINAR Yazıları
Bu Ekonomik Düzenden Çıkış Yok!
8 Aralık 2018

Mehmet SITMAPINAR

PAYLAŞ
Yorum yaz
A
 
           Yıllardır haykırıyoruz,faiz ve borç usulü ile, sorunlarımızın çözülemeyeceğini..Halihazırdaki iktisadi sistem; bir avuç, kökü dışarıya bağlı olan, küresel elitlerin uzantılarına hizmet eden bir sistem.!.Böylesi bir ortamda, üretim karşılığı elde oluşan bir ticari ve mal ve hizmet olgusu oluşmaz,paradan para kazanan bir sömürü çarkı oluşur ancak.!Riski ve maliyeti olmayan tek ekonomik kazanım;paradan para kazanma yöntemidir. Üretimin vuku bulduğu sektörel yapılarda ise, üretim karşılığı elde edilen mal, parayı kendine çeker.Mal üretmenin elbette hem maliyeti hem de riski olmaktadır..Ancak üretime haiz bir ekonomik sisteme sahip olmadığımız için,gerçek yatırıma para bağlamak, büyük zararları ve maliyetleri beraberinde getirmektedir.Yatırımlar ve üretime dönük olan tüm unsurlar; bilinçli ,direk yada dolaylı olarak engellenmektedir..
Örnek teşkil etmesi bakımından basit bir tercihi önümüze soru ile sunsalar ;"Elinizde 100 bin lira var,bankaya kiraya verirseniz yani faize yatırırsanız, 70 lira kazanacaksınız..Ancak üretime harcarsanız 15 liranız olacak deseler,elbette böylesi bir sömürü ve soygun düzeninde, para faize yatırılacaktır!!!..Hatta soruyu sormak bile abes sayılacaktır..! Bu tablo bize gösteriyor ki;bir ekonomik düzenin bünyesinde para, iki farklı alanda seyr ü sefer ediyor!Biri faize bağlı finansal sistem alanında, diğeri ise üretime dönük olan ama kendine has bir para piyasasını da olgunlaştıran reel ekonomik nizamın üretim atmosferinde!...Bu bozuk ekonomik zihniyet içinde para, bu iki alanda bile dengeli bir durum arz etse sefalet yıkım engellenmiş olur!! Isınmış ve büyük bir kaosun habercisi olan bu sistemde, para adeta piyasada elle tutulan,yenilen, içilen bir mal hailini almış gibi, paradan para kazanma yönteminin çok büyük bir aktörü olarak işlev görüyor..Ancak bu aktiviteyi, yine kapitalist küresel elitlerin tüm unsurları, tüm tamah ve iştahı ile sürdürüyorlar..Cesaret aldıkları en girift noktada duranlar ise, pek tabi bu sistemi, ısrarla ülkede yöneten,işbirlikçi,basiretsiz,bilgisiz ve onlara mecbur bırakılmış olan, at yarışı spikerleridir...! Böylesi bir ortamda;ekonomik nizamı yürütmekten sorumlu olanlara iki yol hasıl oluyor. Acil para akışının gerekli olduğu bir alana girmişsek ne yapılabilinir sualine iki grup ses verecektir bu yol başlarında!...Bu gruplardan biri;paradan para kazanan faizciler,diğeri ise üretim sektörü..
Bu tercihi nasıl kullanacaktır ekonomi ve maliye poltikanız?Eğer tercihte Para ,ısrarla,inatla,tamahla ve cehaletle!faiz çarkına yatırılacaksa,bu ekonomik ve akabinde sosyal tufan kaçınılmaz olacaktır ve çöküş an meselesi haline gelecektir... Hala Kemal Derwish in sözde kalkınma proğramı ile, iş tutarak güçlü Türkiye ortaya çıkaracağına inanan bu iktidar;üretim karşılığı mal ile yaşamın ikame edildiğini,paranın yenilip içilmediğini kavramış değil..!! Çözüm olarak mevcut;para,kur,vergi,faiz,ve yürütülen bankacılık sisteminden biran evvel vazgeçip, tam bağımsız bir para politikası ile milletine, kaynaklarını aktaran,denetim ve üretim ekonomisine geçiş yapacak
Adil bir Ekonomik Düzeni inşaa etmektir...

Yorumlar (0)